Askerlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler (Dövizle Askerlik)

Moskova Büyükelçiliği 26.12.2011
Askerlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler (Dövizle Askerlik)   

1- Askerlik Kanunu’nda yapılan degisikliklerin 15 Aralık 2011’de yürürlüge girmis oldugu ilgi (a) e-yazımızla bildirilmisti. Sözkonusu Kanun’un yürürlüge girmesi birlikte “Dövizle Askerlik ve Yurtdısı Askerlik Erteleme Islemlerinin Uygulama Esasları” konulu yazı ve ekleri Milli Savunma Bakanlıgı’ndan elektronik ortamda alınmıs olup, ekte sunulmaktadır. Bu itibarla, ilgi (f) e-yazımız geçerliligi yitirmis bulunmaktadır.      

2- Dövizle Askerlik Islemlerine iliskin Yeni Uygulama Esasları ile getirilen degisikliklerden ilk asamada tespit edilen temel unsurlar özetle asagıda sunulmustur. 􀀀 38 yas ve öncesindeki yükümlüler; 10.000 Avro tutarındaki dövizi ilki basvuru sırasında kalanı üç esit taksitte veya tamamını pesin olarak, en geç 38 yasını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar, 39 yas ve sonrasındaki yükümlüler; 10.000 Avro tutarındaki dövizi pesin olarak öderler.      

3-Dövizle askerlik hizmeti basvurusu kabul edilen yükümlüler, basvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma sartlarını kaybetmemis olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik egitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmis sayılırlar.

Dövizle askerlik hizmeti basvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik egitimine tabi olmadıkları için, son yoklama saglık muayeneleri yaptırılmaz. 􀀀 Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dısına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalısma izni bulunmadıgından kaçak olarak yasayanların dövizle askerlik hizmeti basvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı isçi, isveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaslık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma sartlarını olusturanların çalısma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıstıkları sürelerin tamamı çalısma süresine dâhil edilir. 

Yükümlülerin pasaport müracaatları, askerlik islemlerinden bagımsız olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve kendilerinden askerlikle iliskisiz olduklarına dair herhangi bir belge talep edilmez ya da askerlik hizmeti nedeniyle aranma durumlarını sona erdirmeleri istenmez.

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar dövizle askerlik hizmeti için konsolosluklarına basvuruda bulunmus, yapılan incelemeyi müteakip hak sahibi oldukları tespit edildiginden basvuruları kabul edilmis ve bu kapsamda kendilerine pesin veya taksit ödemesi yaptırılmıs olan yükümlüler, basvuru tarihindeki yas durumlarına göre önceki mevzuat hükümlerinde belirtilen döviz miktarlarını süresi içinde ödemekten sorumludurlar.
 
Önceki mevzuat hükümlerine göre basvuruları kabul edilenlerden henüz temel askerlik egitimini yerine getirmemis olanlar temel askerlik egitiminden muaf tutulduklarından, yükümlülerin bu maksatla yurda gelmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Konsolosluklarca hak sahibi oldukları tespit edildiginden en geç 14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yapmalarına ragmen ödemelerinin 15 Aralık 2011 ve daha sonraki bir tarihte T.C. Merkez Bankası hesabına geçtigi belirlenenlerin durumları, havale talimatını en geç 14 Aralık 2011 tarihinde verdiklerini veya havale bu tarihte gerçeklesmis olsa bile bankacılık islemlerindeki aksaklık veya hatalardan kaynaklanan nedenlerle havale tutarının hesaplarına iade edildigini ilgili muhabir bankalardan alacakları açıklayıcı belgelerle ve konsoloslukları vasıtasıyla ispat edebilmeleri halinde, ayrıca degerlendirilecektir.

15 Aralık 2011 (dâhil) tarihinden itibaren önceki mevzuat hükümlerine göre basvuru alınmayacaktır.

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar konsolosluklarına dövizle askerlik hizmeti basvurusunda bulunmus ve hak sahibi oldukları tespit edildiginden basvuruları kabul edilmis olan yükümlülerin basvuru formları, safahat belgeleri ve basvurunun incelenmesine esas diger evrak, makul bir süre içinde tamamlanarak kayıtlı oldukları askerlik subelerine gönderilecektir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında hak sahibi oldukları tespit edildiginden 14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmıs yükümlüler hakkında is yogunlugu nedeniyle düzenlenmesi gecikmis basvuru formları ve safahat belgeleri askerlik subelerine gönderilirken, belgelerin geç düzenlenme gerekçesi üst yazıda belirtilecektir.

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmasına ragmen hak sahibi olmadıkları basvuru formu ve safahat belgeleri düzenlenirken fark edilenlerin basvuru evrakı askerlik subelerine gönderilmeyecek ve yükümlülere yararlanma sartlarını olusturmalarını müteakip yeniden müracaat etmeleri gerektigi yönünde bilgi verilecektir.

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmasına ragmen hak sahibi olmadıkları basvuru formu ve safahat belgeleri askerlik subelerine gönderildikten sonra fark edilen yükümlülerin askerlik subelerine konuyu açıklayan bir yazı ile bilgi verilecektir. Bu durumdaki yükümlülerle irtibata geçilerek, durumları açıklanacaktır.

Basvuruları bu sekilde iptal edilenlerden ödedikleri dövizin iadesini isteyenlerin dilekçeleri alınarak, bir üst yazı ekinde kayıtlı oldukları askerlik subelerine gönderilecektir. Iade talep dilekçelerine, yükümlünün; adresi, iletisim bilgileri, vatandaslık kimlik numarası, yurt içinde adına açılı Türk Lirası hesabına ait IBAN numarası yazdırılacaktır. Ödedikleri dövizin iadesini talep etmeyenlere ise, yararlanma sartlarını olusturdukları tarih itibariyle basvurduklarında ödedikleri miktarın ödeyecekleri miktardan düsülecegi hatırlatılacaktır. Bu durumdakilerin yeniden yapacakları basvurularında, önceki ödemesine ait dekont sureti de basvuru evrakı ile birlikte yükümlünün kayıtlı oldugu askerlik subesine gönderilecektir. 

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar konsolosluklarına dövizle askerlik hizmeti basvurusunda bulunmus ve hak sahibi oldukları tespit edildiginden basvuruları kabul edilmis olan yükümlülerden sehven fazla ödeme yaptırıldıgı anlasılanlar hakkında, (6) bentte belirtilen sekilde iade süreci baslatılacak ve bu yükümlülerin önceki mevzuatta belirtilen miktarın üzerindeki ödemesinin askerlik subesi baskanlıkları vasıtasıyla iadesi saglanacaktır.

Dövizle askerlik basvurularında, basvurunun sahibinin çalısma sürelerinin toplamını, çalıstıgı sürede Türkiye’de geçirilen sürelerin toplamını ve net çalısma süresini gösteren bilgilerin girildigi “Safahat Belgesi” kaldırılmıs, sözkonusu bilgiler “Dövizle Askerlik Hizmeti Basvuru Formu” na (Lahika-3) dahil edilmistir. 3- Yurtdısı askerlik erteleme islemlerine iliskin Yeni Uygulama Esasları ile getirilen degisikliklerden ilk asamada tespit edilen temel unsurlar özetle asagıda sunulmustur.

Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme basvurularında, gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıstıgı gemide icra etmelerine müsaade edildigini gösteren ve geminin bandırasını tasıdıgı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmıs çalısma onaylarını (endorsement) ibraz etme zorunlulugu kaldırılmıstır.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

Vatandaş Kabul: 09:00-12:30
1.01.2023 8.01.2023 Yeni Yıl Tatili
23.02.2023 24.02.2023 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.03.2023 8.03.2023 Dünya Kadınlar Günü
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı 1. gün
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
8.05.2023 9.05.2023 Rusya'da Zafer Bayramı
12.06.2023 12.06.2023 Rusya Günü
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
6.11.2023 6.11.2023 Halkların Birliği Bayramı