RF'DE İKAMET EDEN VE BELARUS’A SEYAHAT EDECEK OLAN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Moskova Büyükelçiliği 22.10.2018

RUSYA FEDERASYONU’NDA İKAMET EDEN VE BELARUS’A SEYAHAT EDECEK OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye ile Belarus arasında karşılıklı seyahatlerde vize uygulaması 1 Haziran 2014 tarihinde kaldırılmıştır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeleri önem arzetmektedir:

1- Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri Belarus’a yapacakları seyahatlerinde, ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla, vizeden muaftırlar. Vatandaşlarımızın Belarus'taki toplam ikamet süreleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde 90 (doksan) günü aşmamalıdır.

2- Çalışma (araçların veya uçakların uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan mürettebatı hariç), okuma, eğitim, bilimsel faaliyet, ailenin biraraya gelmesi amacıyla seyahat eden veya 30 (otuz) günü aşan süreyle Belarus’ta ikamet edecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan önce Belarus’un Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğundan vize almalıdırlar.

3- Vize muafiyetinin yukarıda belirtilen süresi, malların ve yolcuların uluslararası taşımacılığını yapan araçların personeli, tren, kamyon, otobüslerin sürücüleri ile sivil uçak mürettebatı için de geçerlidir.

4- Vatandaşlarımızın Belarus’ta beş iş gününden (resmi tatil günleri ve Pazar günü hariç) fazla bulunmaları halinde adres kaydı yaptırmaları zorunlu olup, sözkonusu kaydın Belarus’a giriş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yaptırılması gerekmektedir.

5- Belarus’a giriş yapan tüm vatandaşlarımızın havalimanında veya uçakta kendilerine dağıtılan göç formlarını doldurmaları, pasaport kontrolu sırasında ibraz etmeleri, formu seyahatleri boyunca yanlarında bulundurmaları ve çıkışta pasaport görevlilerine geri vermelerigerekmektedir.

6- Belarus mevzuatınca, vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yapabilmelerini teminen Belarus sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. Sağlık sigortasının Belarus’a gelmeden önce veya Minsk havalimanında yaptırılması mümkündür (Havalimanındaki sigorta şubesi 24 saat açıktır). Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 170 Euro, 1 ay için yaklaşık 31 Euro, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 1 Euro’ya yaptırılabilmektedir.

7- Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan bir kaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki İçişleri Bakanlığı Şehir İcra Komitesi Genel Müdürlüğüne (OVİR) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OVİR'e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus'tan çıkartılmaları (sınırdışı) işlemi başlatılmaktadır.

8- Vize süresi (Belarus’ta ikamet için öngörülen süre) dolduktan sonra Belarus dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmayanların sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OVİR) gönderilmektedir.

9- Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazıları silinmiş, sayfalarında eksiklik olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir.

10- Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların, beraberinde getirdikleri döviz miktarının 10.000 (on bin) ABD Dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hatta” girmeleri ve bu meblağı bildirmeleri gerekmektedir. 10.000 ABD Dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin bildirimde bulunulmaksızın Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’a varış ve ayrılışları esnasında bu hususa azami ölçüde titizlik göstermesi gerekmektedir.

11- Belarus'ta vatandaşlarımızın ikamet izni veya tezkeresi aldığı tarih itibariyle mevcut sürücü belgesi noter onaylı Rusça tercümesi olması şartıyla 90 gün geçerlidir. Bu tarihten sonra mevcut sürücü belgesi geçerliliğini yitirmektedir. Yabancı uyruklular Belarus sürücü belgesini almak için ilgili makamlara müracaat etmek zorundadırlar.

12- Belarus’a motorlu taşıt ile girişlerde, motorlu taşıtı sadece aracı ülkeye sokan kişi kullanabilir. Başka birsürücü ile yakalandığı takdirde el konulabilmektedir. Belarus’ta ödemeli yolların kullanımı öncesinde Belarus Otoyol Ödeme Sistemi ‘’ BelToll System’’e ödeme yapılması zorunludur.

13- Belarus’a giriş çıkışların uluslararası yolcu trafiğine açık gümrük kapısı bulunan sınırlardan yapılması önem arzetmektedir. Rusya ile Belarus arasındaki Birlik Devleti sınırlarından tren ya da karayolu ile giriş çıkışlarda güçlük yaşanabildiği, yolcular geri çevrilebildiği gibi, geçişler mümkün olsa dahi giriş/çıkış kayıtları tutulamadığından vatandaşlarımız sonradan Belarus makamlarının para cezası ya da ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

Vatandaş Kabul: 09:00-12:30
1.01.2023 8.01.2023 Yeni Yıl Tatili
23.02.2023 24.02.2023 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.03.2023 8.03.2023 Dünya Kadınlar Günü
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı 1. gün
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
8.05.2023 9.05.2023 Rusya'da Zafer Bayramı
12.06.2023 12.06.2023 Rusya Günü
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
6.11.2023 6.11.2023 Halkların Birliği Bayramı