Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR RUSYA’DA GÖREV YAPAN MİSYON ŞEFLERİNİN İSİM LİSTESİ VE GÖREV TARİHLERİ:

GÖREVE GÖREVDEN

ADI ve SOYADI BAŞLAMAAYRILIŞ

1. Ali FuatCebesoy 19.02.1921- 10.05.1922

2. Enis Akaygen 01.11.1923-30.06.1925

3. ZekaiApaydın 02.07.1925 - 31.10.1927

4. TevfikBıyıktay 10.12.1927 - 14.05.1928

5. VasıfÇınar 14.11.1928 - 30.01.1929

6. HüseyinBaydur 19.03.1929 - 16.07.1934

VasıfÇınar 10.09.1934 - 03.06.1935

Zekai Apaydın 09.07.1935 - 07.07.1939

7. Ali HaydarAktay 16.08.1939 -02.08.1942

8. CevatAçıkalın 14.08.1942 - 08.08.1943

HüseyinBaydur 15.10.1943 - 18.10.1944

9. SelimSarper 28.10.1944 - 23.09.1946

10. Faik ZihniAkdur 05.12.1946 -11.07.1949

11. Ali MuzafferGöker 28.11.1949 - 15.04.1952

12. FaikHozar 27.11.1952 - 05.01.1954

13. SeyfullahEsin 20.10.1954 - 24.11.1955

14. KemalKavur 10.01.1956 - 18.04.1960

15. FahriKorutürk 06.08.1960 - 05.09.1964

16. Hasan EsatIşık 19.10.1964 - 23.02.1965

17. VahitHalefoğlu 30.06.1965 - 26.04.1966

Hasan EsatIşık 30.04.1966 - 04.06.1968

18. TuranTuluy 15.07.1968 - 14.08.1969

19. FuatBayramoğlu 14.09.1969 -18.12.1971

20. AdnanKural 17.02.1972 - 17.05.1972

21. İlterTürkmen 04.11.1972 - 09.09.1975

22. NamıkYolga 01.04.1976 - 14.07.1979

23. Ercüment Yavuzalp 10.08.1979 - 18.07.1982

Vahit Halefoğlu 12.09.1982 -09.12.1983

24. OktayCankardeş 17.04.1984 -19.08.1988

25. VolkanVural 10.09.1988 - 18.03.1993

26. AyhanKamel 04.04.1993 - 17.12.1994

27. BilginUnan 28.12.1994 –05.04.1998

28. NabiŞensoy 19.04.1998 – 16.06.2002

29. KurtuluşTaşkent 29.06.2002– 15.05.2008

30. HalilAkıncı 01.05.2008 – 10.08.2010

31. Aydın AdnanSezgin 15.08.2010 – 17.09.2014

32. Ümit Yardım 01.10.2014 - 15.11.2016

33. Hüseyin Diriöz 15.11.2016 - ...

Ali Fuat Cebesoy
Ali Fuat CebesoyBüyükelçi

18.02.1921-9.05.1922

Enis Akaygen
Enis AkaygenBüyükelçi

1.11.1923-30.06.1925

Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanı
Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanıBüyükelçi

1.07.1925-30.10.1927

Tevfik Bıyıktay
Tevfik BıyıktayBüyükelçi

9.12.1927-13.05.1928

Vasıf Çınar
Vasıf Çınar Büyükelçi

13.11.1928-29.01.1929

Hüseyin Baydur
Hüseyin BaydurBüyükelçi

18.03.1929-15.07.1934

Vasıf Çınar
Vasıf ÇınarBüyükelçi

9.09.1934-2.06.1935

Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanı
Zekai Apaydın Savunma Bakanı, Tarım bakanıBüyükelçi

8.07.1935-6.07.1939

Ali Haydar Aktay
Ali Haydar AktayBüyükelçi

15.08.1939-1.08.1942

Cevat Açıkalın
Cevat AçıkalınBüyükelçi

13.08.1942-7.08.1943

Hüseyin Baydur
Hüseyin Baydur Büyükelçi

14.10.1943-17.10.1944

Selim Sarper Dışişleri Bakanı
Selim Sarper Dışişleri BakanıBüyükelçi

28.10.1944-23.09.1946

Faik Zihni Akdur
Faik Zihni AkdurBüyükelçi

4.12.1946-11.07.1949

Ali Muzaffer Göker
Ali Muzaffer GökerBüyükelçi

27.11.1949-15.04.1952

Faik Hozar
Faik HozarBüyükelçi

26.11.1952-4.01.1954

Seyfullah Esin
Seyfullah EsinBüyükelçi

20.10.1954-23.11.1955

Kemal Kavur
Kemal KavurBüyükelçi

9.01.1956-18.04.1960

Fahri Korutürk 6. Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk 6. CumhurbaşkanıBüyükelçi

6.08.1960-5.09.1964

Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı
Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma BakanıBüyükelçi

19.10.1964-22.02.1965

Vahit Halefoğlu Dışişleri Bakanı
Vahit Halefoğlu Dışişleri BakanıBüyükelçi

30.06.1965-26.04.1966

Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı
Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanı, Savunma BakanıBüyükelçi

30.04.1966-4.06.1968

Turan Tuluy
Turan TuluyBüyükelçi

15.07.1968-14.08.1969

Fuat Bayramoğlu
Fuat BayramoğluBüyükelçi

14.09.1969-17.12.1971

Adnan Kural
Adnan KuralBüyükelçi

16.02.1972-17.05.1972

İlter Türkmen
İlter TürkmenBüyükelçi

3.11.1972-9.09.1975

Namık Yolga
Namık YolgaBüyükelçi

1.04.1976-14.07.1979

Ercüment Yavuzalp
Ercüment YavuzalpBüyükelçi

10.08.1979-18.07.1982

Vahit Halefoğlu Dışişleri Bakanı
Vahit Halefoğlu Dışişleri BakanıBüyükelçi

12.09.1982-8.12.1983

Oktay Cankardeş
Oktay CankardeşBüyükelçi

17.04.1984-19.08.1988

Volkan Vural
Volkan VuralBüyükelçi

10.09.1988-17.03.1993

Ayhan Kamel
Ayhan KamelBüyükelçi

4.04.1993-16.12.1994

Bilgin Unan
Bilgin Unan Büyükelçi

27.12.1994-5.04.1998

Nabi Şensoy
Nabi ŞensoyBüyükelçi

19.04.1998-15.06.2002

Kurtuluş Taşkent
Kurtuluş TaşkentBüyükelçi

29.06.2002-15.05.2008

Halil Akıncı
Halil AkıncıBüyükelçi

1.05.2008-10.08.2010

Aydın Adnan Sezgin
Aydın Adnan SezginBüyükelçi

15.08.2010-17.09.2014

Ümit Yardım
Ümit YardımBüyükelçi

28.09.2014-15.11.2016

Hüseyin Lazip Diriöz
Hüseyin Lazip DiriözBüyükelçi

15.11.2016-15.01.2019

Atatürk

Pazartesi - Cuma

Vatandaş Kabul: 09:00-12:30
1.01.2024 8.01.2024 Yeni Yıl Tatili
23.02.2024 23.02.2024 Anavatan'ın Savunucuları Günü
8.03.2024 8.03.2024 Dünya Kadınlar Günü
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı 1. gün
29.04.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
9.05.2024 10.05.2024 Rusya'da Zafer Bayramı
12.06.2024 12.06.2024 Rusya Günü
17.06.2024 17.06.2024 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2024 29.10.2024 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2024 4.11.2024 Halkların Birliği Bayramı